Encyclopedia Intranetica

Intranetica (hemsida)
Sökning
edvina.net hemsida

">

Guiden till Internet och Intranet

Sommaren 2002

FAKTA

Introduktion till...

1. kryptering
2. nyckelparet
3. digitala signaturer

4. certifiering
5. pki (nyckelhantering)
6. elektronisk handel

Ordlista
Organisationer

Edvina.net

INTRODUKTION

Ett förtroendeingivande system för säkerhet är nästa stora steg för Internet.

Internet är nu det gemensamma mediet för kommunikation mellan företag, privatpersoner och organisationer. Det används idag mest för marknadsföring och viss e-post, korrespondens.

För att bygga upp ett förtroende för att använda nätet för affärer, för affärskorrespondens, avtal och viktiga dokument behövs ett gemensamt system för att kunna identifiera individer och företag över nätet. Man måste också kunna skydda överföring av information så att man vet att obehöriga inte kommer åt innehållet och så att man vet att informationen inte är förändrad under överföringen.

Det finns många sätt att bygga upp sådana här system och många olika tekniska lösningar. För att utvecklingen ska ske snabbt och inte köra fast i återvändsgränder är det nödvändigt med en stor öppenhet och valfrihet.

Flera olika säkerhetssystem kommer att introduceras. Det behövs för att elektroniska affärer ska bli framgångsrikt.

Det är viktigt att låta alla välja lösning på egen hand. Det kommer att finnas flera olika system på marknaden. Så länge vi enas om ett fåtal tekniker så kan systemen fungera tillsammans, man kan uppnå interoperabilitet.

I den här avdelningen av Encyclopedia Intranetica beskriver vi, utan att gå för djupt in på algoritmer och krypteringsteknik, hur sådana här lösningar kan se ut och vad det innebär för Internet, för användarna och för elektroniska affärer.

Idag är situationen minst sagt problematisk, men med ett antal ljuspunkter. Viljan att snabbt komma igång med elektroniska affärer och förtjusningen i Internets effekter på den lokala och globala marknaden kan lätt leda till obetänkt lagstiftning och trångsynt koncentration på ett enda system i stället för att låta flera system pröva sig fram och bana vägen.

För det är också så att det mesta av det vi skriver om här visserligen vilar på gamla resonemang i kombination med ny programvara, men det är aldrig prövat i stor skala. Internet handlar om stora skalor. Ingen vet hur ett system för kontroll av digitala signaturer på Internet ska se ut eller om det fungerar. Många tror sig veta och vi får hoppas att minst ett av dessa system kommer att fungera.

Exporthindren har hindrat utvecklingen för länge. Resonemanget bakom dessa, att det är unik teknologi för ett visst land eller att man skyddar medborgarna och inte låter verktygen komma i handen på brottslingar - dessa resonemang fungerar inte. Snarar är det som EUs DGXIII skrev i ett "green paper" - att brottslingarna sedan flera år använder program som sprids i dessa kretsar medan vanliga medborgare som vill vara laglydiga inte får skydda sin korrespondens och sin information. Snedvridningen är uppenbar och exporthindren, både inom EU som ska vara en gemensam marknad och globalt, leder till allvarliga förseningar i användningen av elektroniska affärer i internationella sammanhang.

Välkommen till PKI-forum - lösningar för ett säkrare nät!Det här är andra upplagan av det här dokumentet. Har du synpunkter, kommentarer eller förslag till förbättringar mottager jag dessa tacksamt!

Sollentuna november 1999

Olle E. Johansson

PS. I januari 2000 öppnar vi systersajten www.pki-forum.com - en sajt om Public Key Infrastructure, lösningar för ett säkrare nät.

Om krypto och digitala signaturer: Ett avsnitt av WebWays Encyclopedia Intranetica.
Den här webben är producerad av Olle E. Johansson i samarbete med enreferensgrupp med stor kunskap och erfarenhet.
Ansvarig utgivare: Olle E. Johansson
© Copyright Edvina AB, Sollentuna 1998, 1999 och respektive författare. Får ej spridas eller kopieras utan Webways uttryckliga tillstånd. Länka dock gärna till Encyclopedia Intranetica!

http://www.intranetica.com