CGI - Common Gateway Interface


Vad är CGI?

CGI-program och webbservernCGI är ett gränssnitt som används av en Web-server för att anropa olika typer av program. När du fyller i ett formulär och skickar iväg det, till exempel vid en sökning, anropar webb-servern ett program via CGI. Programmet utför en funktion, till exempel en sökning, och levererar oftast resultatet som en webb-sida, i HTML-kod.

Alla webb-servrar stödjer CGI. CGI kan användas för att koppla många olika typer av program, från ekonomisystem till robotstyrning, till webben. CGI är inte ett optimalt gränssnitt för webbapplikationer. För varje anrop måste webbservern starta en ny process och se till att programmet får den miljö som behövs för att det ska utföra sin funktion. Vid stor belastning är detta mycket tidsödande. Därför har man utvecklat en rad olika lösningar för att minska lasten på servern och öka funktionaliteten.

 

ISAPI på Microsoft NT-servrar

Under våren 1996 lanserade Microsoft och Process Software ISAPI, Internet Server API, som är ett alternativ till CGI på Windows-plattformar. ISAPI är det ledande gränssnittet på Microsoft-plattformar. Det är ett standardiserat format för att skapa en DLL-rutin som webbservern anropar i stället för att starta ett nytt program.

Apache har egna lösningar

Apache Besök Open Source Forum!är den ledande webbservern för UNIX, en webbserver som nu också finns för Windows NT Server. Apache har sin egen API för webbapplikationer och stödjer dessutom flera andra gränssnitt, som Java Servlets, FastCGI och ett speciellt gränssnitt för program skrivna i scriptspråket Perl, via en modul kallad MOD_PERL.

Intressanta länkar angående CGI

Allmänt om CGI

 

CGI-program och exempel

 

Säkerhet i samband med CGI

 

96-05-05/OEJ, Copyright 1996 WebWay AB, Sollentuna. Uppdaterad 99-10-13/OJ