INDEX

IETF
ISOC
IEEE
ITU
W3C
INTERNET MAIL
OBJECT
IETF
BLUETOOTH
WAP-FORUM
GIGABIT ETHERNET
ATM-FORUM
X-WINDOWS
OPEN ORG
UNICODE
OPEN SERVICE
GATEWAY

Standardorgan - konsortier

Grunden för Internet är interoperabilitet. Det betyder att flera produkter från olika leverantörer samverkar och fungerar tillsamans på ett likvärdigt sätt. Kunden ska välja teknisk lösning och sedan vara oberoende av leverantörer.
Sådana lösningar tas fram genom samarbete. Internet-standardorganet är IETF, som hör till Internet Society. För LAN-teknologi har IEEE fastställt en rad standarder, till dessa hör Ethernet. För WAN-lösningar har man i nätverksvärlden vilat på ITU, men WAN och LAN och Internet vävs nu samman på ett nytt sätt och nya spännande tekniker tas fram.
Här är en lista över olika standardorgan och industrikonsortier som jobbar med lösningar för interoperabilitet, såväl vad gäller nätverket och på programvarunivå, med filformat och programvarugränssnitt.

IETF
Internet Engineering Task Force, eller IETF; driver standardarbetet på Internet. IETF har ett stort antal arbetsgrupper och samlas ett par gånger om året för rådslag. IETF skriver RFC och fastställer Internet Standards.
Internet Society
Internet Society är den organisation som fastställer regler för hur Internet sköts. IETF är en del av ISOC.
Internet Society har en svensk avdelning, kallad ISOC-SE
World Wide Web Consortium
Word Wide Web consortium driver utvecklingen av Web-teknologi. Standarder fastställs i samverkan med IETF. WWW Consortium har företag som medlemmar.
ITU - Internationella teleunionen
Utvecklar standarder för WAN-lösningar, däribland X.25, ATM och ISDN men ocskå telefax och telefoni.
IEEE, THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC
IEEE utvecklar standarder nära el och elektronik, kablar och LAN. IEEE har standardiserat Ethernet, Token Ring och nyligen Gigabit Ethernet.
The X Consortium
The X Consortium är en sammanslutning av högskolor och företag som utvecklar X Windows. Drivs numer av the Open Group.
The Internet Mail Consortium
IMC är ett organ som driver utvecklingen av Internet e-post i samverkan med IETF
The Object Management Group, OMG
OMG utvecklar standarder för hantering av programobjekt i öppna nätverk. CORBA, IIOP och OMA härstammar från OMG.
The Open Group
Open Group jobbar med Network Computers, UNIX, X-windows och mycket annat.
X/Open (UNIX)
X/Open standardiserar UNIX.
Stardust - home of Winsock
Stardust är ett kommersiellt företag som drivs av Martin Hall. Stardust driver utvecklingen av Windows Sockets. Ett stort antal TCP/IP- och Internet-företag sponsrar Stardust arbete och använder Stardust för interoperabilitetstester.
Gigabit Ethernet Alliance
Gigabit Ethernet Alliance är ett leverantörskonsortium som driver utvecklingen av Gigabit Ethernet på fiber och vanlig partvinnad kabaabel.
WAP Forum
WAP Forum utvecklar nya lösningar för Wireless -lösningar, främst i samband med korsningen av en handdator och en mobiltelefon.
Bluetooth
Bluetooth är ett konsortium av leverantörer som utvecklar en standard för små radionätverk i kontor och bostäder.
Unicode Consortium
Unicode är en standardiserad teckenkod som ska täcka en stor del av världens alla konstiga tecken. Används som bas bland annat i XML och i Windows NT. Unicode är en 16-bitars kod i motsats till bland annat ISO 8859-1 som är 8-bitars. Det innebär att Unicode kan hantera upp till 65.536 olika tecken, vilket är en förbättring från de 256 man klarat av hittills i moderna datasystem.
Open Service Gateway Initiative
En grupp företag som ska utveckla en nät-gateway för bostäder och små kontor.

[Intranetica hemsida] [WebWay hemsida]