Encyclopedia Intranetica

Intranetica (hemsida)
Sökning
edvina.net hemsida

">

Guiden till Internet och Intranet

Sommaren 2002

Brandväggen - företagets säkerhetscentral

En brandvägg, eller en "firewall" som det heter på engelska, är den utrustning som reglerar datakommunikationen mellan det interna nätverket och ett externt nätverk, till exempel Internet. I den här artikeln i Encyclopedia Intranetica förklaras vad en brandvägg är och vilka funktioner den har.

1. Brandväggen - hot eller möjlighet?
Introduktion till brandväggen och dess olika roller
2. Brandväggen och det interna nätverket
Vad är det som ska skyddas på det interna nätet? Är alla hot externa hot?
3. Brandväggens funktioner
Om filtrering och proxy-funktioner i brandväggen
4. DMZ - zonen mellan Internet och Intranet
DMZ är hemvisten för externa tjänster, som e-post och webb
5. Summering och länkar


Läs också Intraneticas artikel om VPN, Virtuella Privata Nätverk. Det är ett sätt att förlänga det interna nätverket över ett publikt nätverk med hjälp av kryptering.
Innehåll 1 2 3 4 5
Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5

Sök i Encyclopedia Intranetica!

Sök och visa resultat i

98-10-26