Internet e-post: ordlista

Certifikat Ett signerat dokument som sammankopplar en öppen krypteringsnyckel med en person, en fysisk eller juridisk person.
Digital signatur Används för att signera ett dokument, till exempel ett e-postbrev. Används för att stödja identifikation av avsändare.
IETF Internet Engineering Task Force
IMAP Interactive Mail Acces Protocol, ersätter på sikt POP
OpenPGP Internet-standard för säker e-post
PGP Phil Zimmermans Pretty Good Privacy, en operatörsspecifik standard för säker e-post (och mycket mer) som används fritt på Internet.
POP Post Office Protocol, protokoll för att till klient hämta post från postbox på postkontor
Postkontor En programvara på en server som är fast kopplad till Internet eller ett internt nätverk. SENDMAIL är en sådan programvara för UNIX-system.
S/MIME Leverantörsstandard för säker e-post
SMTP Simple Mail Transport Protocol, används för att lämna post på ett postkontor och för transport av post mellan postkontor.
Sendmail Det ledande programmet för Internet E-postkontor på UNIX/Linux
DNS the Domain Name System
Domän En kod som identifierar ett delegerat ansvarsområde inom vilket en organisation eller privatperson kan skapa olika typer av adresser och funktioner. En domän tillhandahålles under viss tid som ett abonnemang, en domän köps inte.
vCARD En standard för elektroniska visitkort. Tas fram av IMC
IMC

The Internet Mail Consortium, http://www.imc.org

Edvina.net Företag med stor kunskap kring Internet e-post

Innehåll 1 2 3 4 5 6
Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

 


© Copyright 1998,2000, Edvina AB,
Sollentuna
 

Kommentarer? Rättelser? Förslag?
Skicka e-post till info@intranetica.com !

© Copyright Edvina AB, Sollentuna 1998,2000. Får ej publiceras utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.