Så här ser adressystemet ut:

Internet Datorpost har ett välutvecklat adressystem. Varje organisation och företag får en egen postadress som består av två ord. Ett är unikt för mottagarorganisationen och det andra markerar landstillhörighet. FÖRETAG.SE är en vanlig kombination i Sverige. Inom företaget kan man dela upp i olika avdelningar eller postområden genom att lägga till ett ord före. Då blir adressen AVDELNING.FÖRETAG.SE. Det är lätt att blanda ihop det här med datornamn, så att adressen blir DATORNAMN.FÖRETAG.SE. Det är inget bra sätt att adressera, eftersom du själv ska bestämma vilken dator du vill läsa posten på. Avsändaren har egentligen inget med det att göra. Adresseringen för att ange noder på ett TCP/IP nätverk följer den senare modellen, men då är det ju datorer och inte personer man ska nå.

Mottagaradresser

När man väl listat ut adressen till den organisation mottagaren tillhör är det dags att ta reda på mottagarens adress. Det enda pålitliga sättet är att frå:ga mottagaren själv per brev, fax eller telefon. Det andra sättet är att skriva brev till postadministratören och fråga. Varje organisation som är ansluten till Internet Datorpost måste ha en postadministratör som läser brev som skickas till postmaster@företag.se. Är organisationsadressen ORGAN.SE skickar du alltså brev till postmaster@organ.se och frågar efter adressen till den person du vill nå.

Inget hopp för Å, Ä och Ö i namn eller adresser

MIME - den nya standarden fär Internet Datorpost - har inte medfört att mottagaradresser i e-post kan innehålla åttabitstecken - bara ärenderad och brevtext. Det gör att svenska tecken INTE får användas i adressen. Torbjörn får heta torbjorn och Åsa kallas asa i den här världen.

Läs också Intraneticas artikel om domäner. Domänen är det som står efter @-tecknet i en e-postadress. Artikeln förklarar vad en domän är och hur den fungerar.


 


Innehåll 1 2 3 4 5 6
Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

© Copyright 1998,2000, Edvina AB,
Sollentuna
 

Kommentarer? Rättelser? Förslag?
Skicka e-post till info@intranetica.com !

© Copyright Edvina AB, Sollentuna 1998,2000. Får ej publiceras utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.