Så här delas datorbrevet upp:

Ett datorbrev har många olika delar på samma sätt som ett vanligt brev. Du måste tala om till vem brevet ska, ge det en sammanfattande rubrik och tala om vem det är ifrån. Dessutom måste vi ge de olika inblandade programmen utrymme att lämna meddelanden för felsökning och kommunikation mellan programmen.

Datorbrevet har två huvuddelar:

Själva meddelandet kan bestå av många olika saker:

Brevhuvud

Brevhuvudet innehåller ett antal rader som alla är noggrannt specificerade. Det är bara ett par rader som du som användare fyller i. Resten kompletterar dina postprogram och postkontorprogram med. För ett brev som sänts över hela världen till flera mottagare kan brevhuvudet uppgå till 40-talet rader med olika stämplar, inställningar och parametrar.

I brevhuvudet anges mottagaren (TO:), ärenderaden (Subject:) och avsändare (FROM:). Postprogrammet lägger på datum och klockslag för när programmet avsände meddelandet. Postkontoret som tar emot ditt brev stämplar brevet med sitt namn, datum och klockslag. Här kan också finnas specifikationer på vad brevet innehåller - om det är ljud, bild, text eller en datafil. Det finns också utrymme att specificera vilken teckenuppsättning som används.

Brevinnehåll

Brevets innehåll är oftast en eller ett par rader text. När du börjar använda datorpost kommer du snart på att du kan skicka mycket mera. En kalkyl som förklarar brevet kan bifogas, en bild som visar problematiken, en datafil som ska läggas in i kundregistret eller något annat. Det här har skötts lite ostandardiserat i Internet Datorpost fram tills dess att en arbetsgrupp tog fram en ny standard som heter MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions. MIME specificerar hur man i ett brev anger vilken typ av innehåll som ingår. Det kan vara en typ eller ett brev som innehåller flera meddelanden av olika slag
- lite text, en bild och kanske ett ljudmeddelande.

Signatur

Signatur är ett par rader som du angett för ditt postprogram att det alltid ska lägga till. Det ska vara kortfattat och tydligt. Ange här hur man kommer i kontakt med dig på annat sätt än datorpost. Uppge också din datorpostadress för säkerhets skull - har brevet gått igenom många olika utvecklingsfaser för att nå mottagaren i hans postsystem så är det inte säkert att det lätt går att lista ut din postadress.

Stämplar på vägen

Varje gång ditt brev passerar en dator stämplar datorn brevet genom att lägga till en rad i brevhuvudet. Raden inleds med orden "Received by:" och därefter följer datorns namn och datum samt klockslag. Det här är bra för teknikern, men vanligtvis slipper du som vanlig användare se alla stämplar.


Innehåll 1 2 3 4 5 6
Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6
© Copyright 1998,2000, Edvina AB,
Sollentuna
 

Kommentarer? Rättelser? Förslag?
Skicka e-post till info@intranetica.com !

© Copyright Edvina AB, Sollentuna 1998,2000. Får ej publiceras utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.