Så här kommer dina brev fram:

Du skriver ditt brev i ett av många olika postprogram. Även om användarna på ert företag använder samma postsystem kan olika användare använda program från olika leverantörer. Standarden är inte postprogrammet, standarden är postsystemet på nätverket. Normalt sett har programmet en inkorg och en eller flera mappar du kan arkivera brev i. När du startar programmet kontrollerar det om du har ny post och visar dig en sammanfattning på den olästa posten i inkorgen.

Väljer du att författa ett nytt meddelande får du uppge adressat (ofta kan du också välja ur en adressbok) och om du vill att en kopia av brevet ska skickas till annan adressat. Därefter får du upp ett formulär för själva brevet där du kan skriva ditt meddelande och en rubrik (en ärenderad) för brevet. Samtidigt kan du också välja om du vill bifoga andra dokument med brevet.

Leverans till postkontor

När du är klar med brevet skickas det iväg och läggs på kö för leverans. Beroende på hur ditt postsystem är uppbyggt så går brevet direkt till mottagaren på samma system eller levereras till ett postkontor som ska reda upp hur brevet ska levereras. Är du ansluten via nätverk går all kommunikation via nätverket. Om du är ansluten via modem brukar breven få vänta i en brevkö och en eller ett par gånger per dygn ringer användarens dator upp ett datorpostkontor för att lämna all utgående post.

Postkontoret

Postkontoret analyserar mottagaradressen och slår i adressböcker för att lista ut hur brevet ska levereras. Har postkontoret direktkontakt med datorn som ska leverera brevet till mottagaren läggs brevet i kö för leverans till den datorn. Det kan också hända att adressböckerna säger att alla brev till mottagarens adressområde ska levereras till annat postkontor för vidaresändning. Du behöver inte bry dig om allt det här - det sköts automatiskt på postnätverken. Alla datorer ditt brev passerar lägger till en stämpel i brevhuvudet. Du kan se det på brev du mottagit om inte postprogrammet filtrerar bort alla stämplar postkontoren sätter på brevet under färden.

Leverans till mottagarens datorsystem

Mottagaren har sin postlåda på en dator som är nätverksansluten till postkontoret eller ringer upp med jämna mellanrum. Om datorn är nätverksansluten så levererar postkontoret brevet med en gång. Är datorn inte ansluten så levereras brevet nästa gång mottagarens dator hämtar posten på postkontoret. Det kan ske genom uppringning med modem en eller flera gånger per dygn.

Mottagaren läser brevet

Mottagaren kan sedan läsa ditt brev i sitt eget postprogram. Är det programmet på UNIX-systemet där han eller hon har en postlåda så kommer brevet direkt fram. Man kan också köra postprogrammet på en PC. Då hämtas posten med jämna mellanrum - var femte minut till exempel - till mottagarens PC. När brevet kommer fram talar postprogrammet om det genom att visa en bild, ändra en ikon, signalera genom högtalaren eller på något annat sätt.


Innehåll 1 2 3 4 5 6
Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6


© Copyright 1998,2000, Edvina AB,
Sollentuna
 

Kommentarer? Rättelser? Förslag?
Skicka e-post till info@intranetica.com !

© Copyright Edvina AB, Sollentuna 1998,2000. Får ej publiceras utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.