Så här fungerar Internet e-post

För några år sedan var E-post ett begrepp för några få utvalda. Idag har en stor del av svenska folket tillgång till E-post, direkt på Internet eller via företagets nätverk. E-post är en självklarhet, men hur det fungerar är inte en självklarhet. Den här artikeln är tänkt att introducera systemen bakom Internet e-post och hur säkerheten fungerar.

Komplement till andra kommunikationsformer

Både e-post och telefax är ett komplement till telefonsamtal och möten. Faxen används nästan bara i extern kommunikation medan datorpost kan användas både internt och externt. Faxen skickar oftast ett meddelande till en enstaka mottagare. E-post används lika ofta för gruppsändningar till flera mottagare. Faxen skickas till en fysisk apparat där du måste hämta ditt meddelande. E-post kan du nå på resa och hemifrån på samma sätt som du läser på många terminaler och på PC:n på kontoret.

Behöver vara strategiskt verktyg

För att ett datorpostsystem ska kunna införas i en organisation är det ett par saker som måste uppfyllas:

Inte kryptiskt och konstigt

E-post är vare sig mystiskt, kryptiskt eller konstigt. I själva verket är det rätt enkelt. För att ditt brev ska kunna skrivas, skickas, levereras och läsas är det en serie program som samverkar. Gemensam nämnare mellan alla program är brevets innehåll. Adress, brevformat och annat kan ändras på vägen om avsändare och mottagare inte använder samma datormiljö. Det gör inte så mycket, bara innehållet är detsamma.

Speciell terminologi

Som med allting annat i datorbranchen finns en massa förkortningar när man talar om datorpost också. Det vi här kallat postprogram, ett program där en användare läser och skriver meddelanden, kallas MUA - Message User Agent. Ett program som tar vid och levererar post till och från postkontor kallas MTA - Message Transfer Agent. Många MTA-program kan konfigureras som huvudpostkontor eller bara som brevbärare. På UNIX-system talar man om en SMARTHOST, d.v.s. en värddator som kan slå i adresslistor och lista ut hur brev ska levereras. I större nätverk har man oftast bara en dator som har den kunskapen. Alla andra system, UNIX såväl som PC, lämnar bara av posten hos den datorn för att slippa befatta sig med problematiken.

Alias och adressböcker

Ditt postprogram har i de flesta fall möjlighet att byta ut den adress du anger i ett brev till en annan. Det kallas att upprätta ALIAS . Skriver du ofta brev till kpq@skrutt.plutt.fnutt.organ.se är det enklare att i en tabell skriva att karin är ett alias för den längre adressen. När du nästa gång skickar brev uppger du adressen karin och postprogrammet byter ut den till den längre adressen. Alias kan upprättas för en eller flera mottagare. Du kan upprätta alias bowling för olle, owe, kent så skickas ditt brev i tre exemplar, ett per mottagare.

Många postprogram har alias i en textfil där vänsterspalten är aliaset och högerspalten är mottagaradresserna. Andra postprogram har mer eleganta adressböcker där du kan söka på ett bättre sätt.

Sändlistor - funktionsadresser

Alias kan också upprättas centralt. På ett företag som distribuerar varor kan man upprätta ett alias kallat distribution som innehåller alla som arbetar med distribution. Order, ekonomi, datordrift är också vanliga. För företag som säljer är det alltid bra att ha en offentlig adress med namnet info dit potentiella kunder kan skicka frågor av olika slag. support är en vanlig adress på dataföretag. Sådana här centrala alias sköts normalt sett av den postansvariga på företaget.

Den här typen av adresser kallas funktionsadresser - det är adresser till en funktion i stället för en person.

E-post tidningar

Det finns många tidningar du kan prenumerera på via e-post. Det är ett bra sätt att få löpande information. Tidningarna kan du få i olika format - som HTML med typsnitt, illustrationer och färger eller som löpande text. Vad du vill ha beror på ditt e-postprogram och när du läser. HTML-brev kräver ofta att man är on-line för att bilder hämtas från webben. Är du inte uppkopplad, ser du inte hela brevet.

E-post-konferenser

E-postkonferens, eller mailinglista, är en annan typ av informationsflöde i din elektroniska brevlåda. Somliga innebär att du får alla inlägg oredigerade - skriver någon ett inlägg i konferensen så skickas det brevet vidare till alla som prenumererat på listan. Kommenterar någon inlägget så går också kommentaren ut till alla mottagare. Andra listor har en redaktör som sammanställer konferensens inlägg och skickar ut en översikt någon gång då och då.

Automatiska e-postsvarare

Förutom att du kan skriva till människor kan du också skriva till program. Många företag har tillverkat program som automatiskt svarar på inkommande post till en viss adress. För att använda ett sådant program måste du veta vilka kommandon det förstår. Några skickar information och andra skickar datafiler och program som svar på brev.

Använd program som stödjer Internet e-post till 100%

Internet Datorpost är det enda världsomspännande postsystemet. Idag finns trovärdiga funktioner för säkerhet och katalogtjänster. Ska du använda e-post som en del av företagets informations- och kommunikationsstrategi, då är Internet en grund att bygga vidare på.

Välj ett e-postprogram med 100%-igt stöd för Internet e-post, ända ut till användarna. Alla program som innebär konvertering i någon form mellan ett eget format och Internet e-post innebär minskad kompatibilitet och merarbete. En gateway-lösning är alltså ingen lösning, utan en orsak till bristande kommunikation.


Innehåll 1 2 3 4 5 6
Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6
© Copyright 1998,2000, Edvina AB,
Sollentuna
 

Kommentarer? Rättelser? Förslag?
Skicka e-post till info@intranetica.com !

© Copyright Edvina AB, Sollentuna 1998,2000. Får ej publiceras utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

[Intranetica hemsida] [WebWay hemsida]

[Till Webway hemsida]

© Copyright WebWay AB, Sollentuna 1998. Får ej publiceras utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.