INDEX

1. DNS huvuduppgift - namn och IP-nummer
2. Vad är en domän?
3. Hur används domäner?
4. DNS-serverns funktioner - nu och i framtiden
5. Vad är en URL och en URN?
6. DNS och andra katalogsystem
7. Domäner i Sverige - II-stiftelsen, NIC-SE AB och ombud
8.
Pekare till mer information om DNS
Edvina.net

5. Vad är URI, URL och en URN?

På Internet finnsf lera olika typer av adresser. Nodnamn och IP-nummer adresserar en dator, som i sin tur kan ha servrar för många olika tjänster, eller protokoll. För att adressera en tjänst eller en del av en tjänst - en applikation, ett dokument, en kataloguppgift - behövs en mer detaljerad adressering. En sådan utvecklades för webben, men gjordes så generell att den också går att använda till många andra tjänster på Internet - sådana som finns nu och sådana som utvecklas i framtiden.

URI, Uniform Resource Identifiers, är samlingsnamnet för dessa pekare. I många nya standarder anges att en URI ska specificeras, vilket gör att man kan använda både dagens URL och morgondagens URN.

URL  - generella tjänstepekare

På Internet finns många olika protokoll för att hämta information från en server. Varje protokoll specificerar en tjänst och hur man når den. Web använder protokollet http, hypertext transport protocol. För filöverföringar använder man vanligen protokollet ftp, file transfer protocol. Protokoll har olika sätt att specificera vad man vill göra i tjänsten. En generell lösning för att specificera access till en server och ange vad man vill göra eller komma åt i tjänsten - en programvara, en terminalsession, en kataloguppgift, ett webbdokument.

URL står för Uniform Resource Locators, vilket kan översättas med "generella resurspekare". Standarden för hur en URL är uppbyggd betonar ett det handlar om en generell pekare, inte bara en webbdokument-pekare. Standarden tar upp lösningar för flera olika protokoll.

URL är uppbyggd i flera led, först en mall, därefter server (om det behövs för protokollet) och en söksträng. Efter söksträngen kan man ge argument. Hur det fungerar har beskrivits i ett tidigare kapitel.

Samma dokument på flera ställen

URL pekar ut en resurs i en elektronisk tjänst. Det är en generell lösning. När det gäller dokument behövs fler och mer specifika lösningar. Ett och samma dokument kan finnas på flera servrar med olika URL. Man kan vilja komma åt dokumentet och välja den närmaste (eller billigaste) servern. URN är en ny typ av identifierare som ska identifiera själva dokumentet, inte var det finns att hämta. URL definierar var och hur man kan hämta hem dokumentet.

URN står för Uniform Resource Name.

Samma dokument i flera versioner

Dokument kan dessutom finnas i flera versioner, precis som en bok kan ges ut i olika upplagor. För att kunna skilja på olika versioner av samma dokument skissar man på en URI, Uniform Resource Identifier.

Katalogtjänster

Katalogtjänsten är det som ska hålla reda på alla URL, URI och URN. Kvalificerade söktjänster lägger till olika typer av data, från rå fritext till kvalificerade sökbegrepp, olika typer av metadata. I söktjänsten söker du ett dokument och får information om var det går att hämta. Den här sökningen kan givetvis webbläsaren komma att göra automatiskt utifrån en hyperlänk som inte är en URL utan ett URN. Det gör att länkarna befrias från den ickebeständiga informationen om vad en server som för tillfället lagrar dokumentet heter. Länkar i andra dokument pekar på ett dokument, inte en server. Det gör dokumenten blir mer varaktiga och att kvalitén på Internets webb ökar.

Domänsystemet, DNS, är inte en katalogtjänst för att hitta produkter, tjänster, dokument. DNS uppgift är att utifrån ett nodnamn hitta ett IP-nummer, eller utifrån ett domännamn hitta tillhörande tjänster, till exempel postkontor för domänen.

 

Innehåll 1 2 3 4 5 6 7
Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7