INDEX

1. DNS huvuduppgift - namn och IP-nummer
2. Vad är en domän?
3. Hur används domäner?
4. DNS-serverns funktioner - nu och i framtiden
5. Vad är en URL och en URN?
6. DNS och andra katalogsystem
7. Domäner i Sverige - II-stiftelsen, NIC-SE AB och ombud
8.
Pekare till mer information om DNS
Edvina.net

2. Vad är en domän?

Ansvaret för att hålla reda på datorer (och vissa tjänster) i DNS delegeras i olika zoner. Man har byggt upp en hierarki där man i toppen har en organisation som heter IANA, som är nära kopplad till Internet Society, ISOC.

IANA har huvudansvaret för DNS domäner och har skapat ett antal toppdomäner för att skapa en delegering. Domänerna skapades först i USA och tanken var då att man skulle dela in alla domäner efter typ av organisation - skola, företag, militär, organisation etc. Först senare kom man på att det förmodligen vore smartare att bygga på en geografisk uppdelning. Idag så använder man i USA de gamla domänerna, där några idag i hög grad blivit internationella (.com, .net, .org etc). Internationellt har skapats toppdomäner baserade på ISO:s landskoder - .se, .fi, .no, .ca etc.

För varje toppdomän har utsetts en organisation, företag eller myndighet som kan administrera utdelning av zoner inom toppdomänen. Dessa zoner kallas helt enkelt domäner. I Sverige låg ansvaret länge på en person som vid sidan av sitt ordinarie arbete, först på datakonsultföretaget Enea AB och därefter på KTH, skött hanteringen av .se-domänen. Numera är detta arbete så omfattande att man bildat en stiftelse som ansvarar för delegering av domäner, II-stiftelsen. Stiftelsen har uppdragit åt dotterbolaget NIC-SE AB att sköta det dagliga arbetet och ta betalt för domänerna.

Varje domän har en id-kod och en toppdomän-tillhörighet. ID-koden var i början ofta en förkortning av företagets juridiska namn, något som blir allt svårare att göra på ett intuitivt sätt. Arbete med att bygga databaser så man kan söka sig fram från ett företagsnamn eller produktnamn till rätt domän, katalogsystem, är i full gång på Internet.

Domänen - företagets ansvarsområde för adressering

När ett företag tilldelats en domän kan man skapa ett flertal olika adresser. De vanligaste är datoradresser, tjänsteadresser och e-postadresser.

Företaget kan också delegera ansvaret och skapa underdomäner till företagets domän. Dotterbolag eller olika produkter, tjänster och personer kan få egna domäner inom företagets domän. Hur detta sker reglerar företaget självt.

Sammanfattning

  • Domänen är ett adresseringsområde som man kan använda för att skapa en rad olika adresser.
  • Företag med egen domän kan skapa underdomäner och delegera ansvaret för dessa om man så vill.
  • Domänen används för en rad olika tjänster - web, e-post, nodnamn, säkerhet och mycket mer. Själva domänen består av en ID-kod kopplad till en toppdomän.
  • IANA är central samordnare för domänsystemet på Internet
Innehåll 1 2 3 4 5 6 7
Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7