INDEX

1. DNS huvuduppgift - namn och IP-nummer
2. Vad är en domän?
3. Hur används domäner?
4. DNS-serverns funktioner - nu och i framtiden
5. Vad är en URL och en URN?
6. DNS och andra katalogsystem
7. Domäner i Sverige - II-stiftelsen, NIC-SE AB och ombud
8.
Pekare till mer information om DNS
Edvina.net

7. Domäner i Sverige
- II-stiftelsen och NIC-SE

DNS-tekniken och domänerna på Internet är inte automatiskt samma sak. Med DNS-tekniken, servrar och klienter, kan man skapa en egen domänhantering, helt utan förankring på Internet. Vill man kunna adresseras på Internet och kunna nå olika servrar på Internet bör man ansluta sig till Internets domänsystem.

Internets domänsystem sköts av Internet Society och administreras av IANA. IANA har delegerat ansvar för en rad olika toppdomäner, dels de med landskoder och de amerikanska toppdomänerna (com, org, net, edu, mil etc) till olika organisationer eller företag. En ny organisation, ICANN, har bildats för att ta över huvudansvaret för toppdomänerna från IANA, som fortfarande ska sköta olika praktiska uppgifter vad gäller Internet-parametrar som protokollnummer, IP-nummer, portnummer, SNMP-nummer och mycket annat.

Den svenska toppdomänen ".se" delegerades tidigt av IANA till Björn Eriksen, som då jobbade på Enea AB. IANA och Björn har tillsammans överlåtit ansvaret för ".se" till en stiftelse, grundad av den svenska delen av Internet Society, ISOC-SE. Stiftelsen heter II-stiftelsen och grundades med medel från KK-stiftelsen.

II-stiftelsen är det organ som definierar regler och villkor för registrering och användning av domäner i Sverige. Alla innehavare av domäner betalar en avgift för registerhållning och drift av de DNS-serversystem som II-stiftelsen driver.

II-stiftelsen har bildat ett aktiebolag som sköter registrering och administration av domäner. Aktiebolaget heter NIC-SE AB. Det bolaget är det som fakturerar årsavgifter och administrerar databasen.

NIC-SE tar inte emot registreringar direkt, utan har tecknat avtal med en rad ombud som har kontakt med slutkunden. Ombuden är allt från advokatfirmor, varumärkesbolag, Internetoperatörer och konsultföretag. Vill du registrera en domän ska du kontakta ett ombud, som sköter all hantering gentemot NIC-SE AB.

Regelverket förändras av DRS

II-stiftelsen har en särkild grupp som jobbar fram förslag till nya eller förändrade regler för domäner i Sverige. DRS består av en rad olika personer med juridisk, teknisk eller annan kompetens. De utvecklar nya regelverk och publicerar dessa för remiss innan II-stiftelsens styrelse fattar beslut. Under 1997/98 har DRS utarbetat förslag till regler för personliga adresser och hantering av varumärken inom ".se". Dessa finns tillgängliga på II-stiftelsens webbserver.

Sammanfattning:

 

 

Innehåll 1 2 3 4 5 6 7
Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7