INDEX

1. DNS huvuduppgift - namn och IP-nummer
2. Vad är en domän?
3. Hur används domäner?
4. DNS-serverns funktioner - nu och i framtiden
5. Vad är en URL och en URN?
6. DNS och andra katalogsystem
7. Domäner i Sverige - II-stiftelsen, NIC-SE AB och ombud
8.
Pekare till mer information om DNS
Edvina.net

1. DNS Huvuduppgift: nodnamn och IP-nummer


DNS, eller the Domain Name System, är det distribuerade databassystemet som håller ordning på alla adresser till datorer anslutna till Internet. Det har några andra uppgifter också, men huvuduppgiften är att hålla reda på datorerna så att varje dator kan adresseras på ett unikt och användarvänligt sätt. DNS är uppbyggt så att ansvaret för adressering av datorer på olika nätverk kan delegeras, så att varje delområde kan hanteras av olika administratörer.

Hur särskiljer TCP/IP-nät och Internet datorer?

Varje dator ansluten till ett TCP/IP-nätverk, Internet eller ditt företags nätverk, har ett nummer kallat IP-nummer. IP står för Internet Protocol, det datapråk som används mellan alla datorer på nätverket. Varje dator ansluten till Internet har ett unikt nummer, motsvarande telefonnummer. Ingen dator på Internet har samma nummer. Nummerserier tilldelas av Internetoperatörerna.

På företagets eget nätverk finns ett antal nummerserier som kan användas. Brandväggen mellan Internet och företagets nätverk konverterar adresser mellan Internets adresser och företagets egen adressering.

Ett IP-nummer är 32 bitar och skrivs ofta som fyra tal med punkt emellan, t.ex. 192.150.70.3

Nodnamn för att göra det lättare för människor

Nummer i all ära, men i längden är det svårt att hålla reda på. Därför började man att använda läsbara namn i stället för nummer. Varje dator tilldelades ett HOSTNAME, ett nodnamn. Då hade datorn både ett unikt IP-nummer och ett namn.

Från tabell-fil till distribuerad databas

Dessa två uppgifter, IP-nummer och nodnamn, hanterades i en tabell (/etc/hosts) på det på den tiden inte så stora nätverket som var början på Internet. Det dröjde inte så länge förrän tillväxten av nya datorer gjorde att man inte hann distribuera listan till alla datorer på nätet förrän den var inaktuell. Man insåg att man måste hitta på en ny lösning på problemet - att konvertera läsbara nodnamn till IP-nummer.

Samtidigt hade man ett annat problem, som hade en anknytning. E-posten mellan UNIX-datorerna i nätverket adresserades på ett mycket obekvämt sätt, speciellt i ett ständigt växande nätverk. I adressen skulle alla datorer som agerade postkontor mellan avsändare och mottagare ingå. Det gjorde att man fick längre och längre adresser. Dessutom var det rätt dumt att man tvingades hålla rätt på hur breven skickades i postnätet, det är ju en  utmärkt uppgift för datorer.

Tre krav styrde designen på det nya systemet:

Med detta i åtanke konstruerade DNS, Domain Name System. DNS är ett system där man delegerar olika adressområden i zoner till företag, myndigheter och organisationer. Programmet som håller reda på DNS är domän-servern, ofta kallad BIND.

Innehåll 1 2 3 4 5 6 7
Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7

Sammanfattning

  • Varje dator ansluten till Internet (eller det interna TCP/IP-nätverket, Intranet) har en unik adress, ett nummer.
  • Detta nummer kallas IP-nummer (IP, Internet Protocol) och delas ut av Internet-operatören som anslutit nätet till Internet
  • DNS är en katalogtjänst som konverterar läsbara datornamn (t.ex. www.foretaget.se) till nummer