Encyclopedia Intranetica

Intranetica (hemsida)
Sökning
edvina.net hemsida

">

Guiden till Internet och Intranet

Sommaren 2002

Vad är DNS och domäner på Internet?

DNS huvuduppgift - namn och IP-nummer
Varför domäner? Vilket problem löser man med domännamn på Internet?
Vad är en domän?
Om domänen som företagets adresseringsområde.
Hur används domäner?
Vad kan ett företag göra med en domän.
DNS-serverns funktioner - nu och i framtiden
Vad gör en DNS-server? Hur säkerställes driften och vad ska man tänka på. Dessutom beskrivs DNS-sec, DNS med säker verifiering av DNS-serverns data.
Vad är URI, URL och en URN?
World wide webs adresser är mer än world wide web och något annat än DNS nodnamn. En URI är adressen till en tjänst eller ett informationsobjekt på Internet. Läs mer!
DNS och andra katalogsystem
Domänsystemet är ett katalogsystem över datorer, vissa tjänster och företags domäner. Katalogsystemen innehåller mer information om andra saker, personer, produkter och tjänster på nätet och utanför nätet.
Domäner i Sverige - II-stiftelsen, NIC-SE AB och ombud
Om hur domäner hanteras på den svenska delen av Internet.
Pekare till andra servrar med information om domäner och DNS
Hitta till IETF, IANA, NIC-SE och annan information om DNS
Innehåll 1 2 3 4 5 6 7
Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7

2000-03-18/OJ