Encyclopedia Intranetica

Intranetica (hemsida)
Sökning
edvina.net hemsida

">

Guiden till Internet och Intranet

Sommaren 2002

/intranetica/Next Page

XML för affärs- och dokumenthanteringssystem

XML: Öppna informationssystem med strukturerade standardiserade dokumentIcon

Det här kapitlet av Intraneticas kort-guider handlar om XML, en ny standard utvecklad av World Wide Web Consortium. Dokumentet innehåller en del tekniska termer, men går inte på djupet in i teknik eller kodning. Avsikten är att ge en översikt och insikt i vad XML är, varför en samlad programvaruindustri jobbar med XML och varför du bör inkludera XML i din IT-strategi. 

Kraven på företagens informationssystem har ändrats i takt med att dessa blivit alltmer strategiska för företaget. Ett första steg var att kräva att alla data i det administrativa systemet lagras i en standardiserad databas, som kan sökas med frågespråket SQL. Det ledde till att företagen enkelt kunde framställa egna rapporter, sammanställa data ur ekonomisystem med andra system och analysera verksamheten. Det kallas att skapa ett Data Warehouse. Med elektroniska affärer och Internet kommer man att behöva integrera olika företags system på ett enkelt och standardiserat sätt, inte bara i databasen utan på en högre nivå.

Företagens dokumenthantering är ett eftersatt område, där allt fler företag börjar planera för nya övergripande lösningar. Dokument är ofta låsta till en applikation. I dokumentet, till exempel ett dokument skapat med Microsoft Word, är struktur, presentation och innehåll sammanblandade, vilket gör det svårt att hantera dokument på ett övergripande sätt.

XML för affärs- och dokumenthanteringssystem

XML är en ny dokumentstandard utvecklad på Internet av World Wide Web Consortium. XML omfattar båda dessa områden, både affärssystem och dokumenthanteringssystem.

XMLs grundtanke är att kunna skapa leverantörs- och plattformsoberoende dokument. En sådan lösning främjar möjligheten att enkelt utbyta information mellan företag, applikationer och användare, utan att förlora informationens struktur och innehåll. Kort sagt, att skydda investeringen i att skapa dokument med en öppen och fritt tillgänglig standard.

Den här guiden ger en introduktion till XML och varför du ska använda XML som en plattform i företagets IT-strategi.

Top Of Page/intranetica/Next Page