Encyclopedia Intranetica

Intranetica (hemsida)
Sökning
edvina.net hemsida

">

Guiden till Internet och Intranet

Sommaren 2002

/intranetica/Next Page

Från struktur till layout

Framtiden går mot XML, extensible markup language

Sammanfattning

Introduktion till HTMLIcon

Web är till stor del baserat på sidor skrivna som vanlig text där strukturen markerats med markörer som definierats enligt en standard som heter HTML, HyperText Markup Language. Det här är en introduktion till HTML. 

HTML, eller HyperText Markup Language, utvecklas och standardiseras av World Wide Web Consortium. En rad tillverkare av webbläsare har utökat HTML med egna koder, något som ibland lett till förändring av HTML-standarden, men oftast inte. Sådana koder främjar inte interoperabilitet, att man ska kunna läsa en webbsida i valfri läsare och få samma resultat.

Den ursprungliga versionen av HTML utvecklades för att beskriva ett dokuments struktur. Man markerade olika rubriknivåer (huvudrubrik, underrubrik, mellanrubrik etc) och brödtext. Dessutom fanns möjlighet att markera fetstil, kursiv stil och ett antal andra textattribut.

Från struktur till layout

Med tiden har HTML utökats med en rad koder som främst har med ett dokuments layout, dess presentation, att göra. Teckensnitt, färger och andra formatkoder, som inte har med innehållets struktur att göra.

I senaste versionen av HTML har man lyft ut layoutinstruktioner till ett separat dokument och kodspråk, kallat Cascading Style Sheets, CSS. Även CSS är en standard utvecklad av World Wide Web Consortium.

Framtiden går mot XML, extensible markup language

HTML version 4.0 är sagd att vara den sista versionen av HTML som standardiseras. Viljan att bryta mot standarden har varit så stark att det har varit svårt att hålla samman en standard. Leverantörer av webbläsare har utökat HTML med olika koder och gjort det på egna sätt, så att man till slut inte kan studera webbsidorna med samma resultat i olika webbläsare, utan måste ha samma webbläsare som den som skapade sidan.

För att i någon mån råda bot på det här och hitta en väg framåt har man skapat ett nytt kodspråk, kallat XML, Extensible Markup Language. Extensible betyder just att det går att utöka och att det går enkelt att utöka med nya koder. Standarduppsättningen är rätt liten. Det finns också metoder att förklara och dokumentera sin utökning så att många system kan förstå den.

HTML kommer att leva i många år som ett generellt webbspråk, samtidigt som många system kommer att använda en eller annan variant av XML.

Sammanfattning

Top Of Page/intranetica/Next Page